+420 312 645 480, +420 466 670 523


Informace o zpracování osobních údajů získaných z jiných zdrojů

Údaje o správci osobních údajů

VESLA s.r.o., Průmyslová 387, 530 03 Pardubice, IČO 261 91 644
tel. 466 670 523 (Pardubice), 312 645 480 (Kladno)
Není ustanoven společný správce ani zástupce správce.
Pověřenec na ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

Zpracování osobních dat získaných z jiných zdrojů (čl. 14 GDPR)

zpracování

účel zpracování

Zákonnost zpracování

Zdroj osobních údajů

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Uchazeči o zaměstnání

personalistika

personální agenda

Oprávněné zájmy správce (nábor nových zaměstnanců)

Personální agentury, volně či smluvně dostupné databáze životopisů

Mateřská společnost Unitron NV, Belgie

Potenciální zákazníci

obchod a marketing

nabídka zboží a služeb

Souhlas ke zpracování pro konkrétní účel

Veřejně či smluvně přístupné zdroje (internet, obchodní databáze, reference)

- - -

Dodavatelé zboží a služeb

nákup

poptávky a nákup zboží a služeb

Smluvní vztahy
Oprávněné zájmy správce (obchodní prospěch, zajištění provozu, podpůrné procesy společnosti)

Veřejně či smluvně přístupné zdroje (internet, obchodní databáze, reference)

- - -

Rodinní příslušníci zaměstnanců

mzdová agenda

zpracování mezd, daně, sociální a zdravotní pojištění, exekuce, nemocenské

Plnění právních povinností správce

Zaměstnanec společnosti (Váš rodinný příslušník)

Státní správa, úřady, pojišťovny a obdobné instituce

Návštěvníci firmy

provoz

evidence a správa majetku, BOZP

Oprávněné zájmy správce (zajištění provozu budovy a bezpečnosti)

Kamerový systém v budově společnosti

- - -

Uchováváme osobní údaje především adresní, popisné a identifikační; pro účely mzdové agendy rovněž údaje zvláštní kategorie (o zdravotním stavu / invaliditě). Doba uložení osobních údajů se řídí platnou legislativou ČR, příp. interními předpisy, především Spisovým a skartačním řádem.

Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do žádné země mimo EU nebo mezinárodní organizaci. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování nebo profilování.

V souladu s Obecným nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) máte

  • právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu (viz zákonnost zpracování), máte právo svůj souhlas odvolat. Zákonnost zpracování Vaši údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.


Kontakt

VESLA s.r.o.

Výzkum a vývoj
Tel. +420 466 670 523
E-mail:

Výroba
Tel. +420 312 645 480
E-mail:

další kontakty zde

Člen skupiny Unitron Group

UNITRON GROUP


Důležité odkazy

UNITRON GROUP johansson

Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj - programy Inovace a Potenciál

Evropský fond pro regionální rozvoj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Předmětem projektu "Rozšíření technologie pro výrobu inovovaného produktu" je pořízení nové technologie, díky které dojde k inovaci procesu výroby a zavedení inovovaného produktu do výroby. V projektu budou využity výsledky vlastního výzkumu a vývoje.

Hlavním cílem, kterého má být realizací projektu dosaženo, je růst inovačního potenciálu společnosti VESLA s.r.o.

Po dokončení realizace předkládaného projektu bude společnost disponovat, kromě nové progresivní technologie, také výrazným navýšením výrobní kapacity a novým výrobkovým portfoliem inovovaných výrobků nové generace s rozšířenými užitnými vlastnostmi.

Předmětem projektu "Rozšíření vývojové laboratoře společnosti VESLA s.r.o." je rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity společnosti VESLA s.r.o. a dále rozšíření VaV kapacit o „úsek mechanické konstrukce“ s cílem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na světových trzích.

V rámci realizace projektu společnost pořídí nové přístrojové vybavení, vývojový SW a výpočetní techniku, které společnosti umožní simulace a měření nových obvodových, signálových a fyzikálních parametrů výrobků (též např. teploty generované výrobkem).

VESLA s.r.o.

Výzkum a vývoj:

  • Průmyslová 387, Pardubice
  • +420 466 670 523

Výroba:

  • Buštěhradská 223, Kladno
  • +420 312 645 480

Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

© 2020, VESLA s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů dle GDPR | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑